Soal UTS Bahasa Jawa kelas 1 SD semester Genap


I.        wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, utawa c marang wangsulan sing bener!
1.    yen ana tamu diaturi ….
a.   kula nuwun
b.   sugeng sonten
c.   mangga pinarak
2.   sadurunge mangkat sekolah kudu …  ibu.
a. nyuwun ngagpura
b. nyuwun pamit
c. nuwun sewu
3.   piranti sing kanggo nyapu latar iku .
a. sulak  
b. sapu sada
c. sapu duk
4.   anak kucing jenenge …
a.  gogor                      
b.  cemeng                  
c.  cempe
5.   endhas basa kramane ….
a. mustaka       
b. kepala                  
       c. sirah 
6.   tuku obat ana ing ….
a. pasar            
b. warung                    
c. apotek
7.   nyidhuk sega  nagannggo ….
a. irus                 
b. enthong                   
c. siwur
8.    ibu ngunjuk obat supaya  enggal ….
a. mari               
b. senggang   
c. sehat
9.    mlaku-mlaku becike ing wayah ….
a. esuk               
b. awan            
c. sore
10.   laler iku isa nularake lara .
a. weteng        
b. kuping                      
      c. kulit

II.  Isenana ceceg–ceceg ing ngisor iki  kanthi bener!
1.             marine dina minggu terus dina ...
2.             aku mangan, bapak nembe...
3.             yen mlaku turut...
4.             supaya awak sehat sedina maem kaping ...
5.             tlale iku jenenge irunge ...
6.             puskesmas cekakan saka pusat kesehatan ...
7.             kuku yen dawa kudu di ...
8.             supaya ora gampang lara untu, mula kudu ajeng ...
9.             kewan sing mabur iku ...
10.        rambute dikramasi nganggo...
wacanen kanthi titis!
mlebu sekolah
jam pitu bel muni
murid-murid nuli baris
sing ngabani ketua kelas
ibu guru mriksani murid baris
murid mlebu siji-siji
      banjur lungguh ing bangkune
      ibu guru uga mlebu kelas
      murid-murid ngaturi salam


III.  Wangsulana  pitakon–pitakon ing ngisor iki nganti pratitis!
1.   jam pira bel sekolah muni? 
2.      sapa sing ngabani baris? 
3.      sapa sing mriksani murid baris ? 
4.      kepriye carane murid mlebu kelas ? 
5.      sawise lungguh kabeh murid-murid banjur kepriye ? 
6.      aranana  arane   kewan karo anake! 
 7.   aranana  jenenge kembang telu wae! 
8.      wong sing mulang ana sekolahan jenege dadi apa?
9.      apa  wae  kagunakane  piring!
10.  peralatane adus apa bae!

0 Response to "Soal UTS Bahasa Jawa kelas 1 SD semester Genap"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel